roku.           
O Firmie Warsztat wtryski Sklep
Pytanie, które powinieneś sobie zadać !

Naprawiać i regenerować swoje wtryskiwacze czy kupić używane?

Kupienie używanego wtryskiwacza wiąże się z ogromnym ryzykiem, z którego mało który właściciel pojazdu zdaje sobie sprawę. Jest to szczególnie ryzykowne w układach Common Rail.
Montując używany wtryskiwacz ponosisz ryzyko nie tylko jego nieprawidłowej pracy, ale również uszkodzenia całego układu paliwowego lub też silnika. Zabrudzenia lub opiłki, które mogą znajdować się wewnątrz wtryskiwacza dostaną się wraz z paliwem powracającym z przelewu z wtryskiwaczy do zbiornika paliwa, a następnie na pompę wysokiego ciśnienia, gdzie dojdzie do jej złuszczenia. W takim wypadku należy wymienić cały układ paliwowy (od zbiornika poprzez wszystkie przewody, pompy paliwa, szynę, rurki, wtryskiwacze, czujnik ciśnienia itd.). System filtracyjny stosowany w pojeździe jest niewystarczający w takich wypadkach. Opiłki z reguły mają kształt ostrych igieł i są niewidoczne gołym okiem. Przebijają filtry stosowane w samochodach i powodują nieodwracalne straty. Wylanie paliwa z wtryskiwacza i jego ocena może na nic się nie zdać, gdyż mniejsze opiłki i drobne zabrudzenia są niewidoczne gołym okiem.
W elementach układów Common Rail spotyka się pasowania rzędu 2 mikronów (włos ludzki ma grubość 60 mikronów), zatem wtrącenia obce o tej wielkości powodują szkody i są niedostrzegalne bez mikroskopu.
Należy dodać, iż w razie nieszczelności końcówek wtryskiwaczy dojdzie do rozbiegania się silnika a w przypadkach ekstremalnych do jego całkowitej destrukcji.

Naprawiając swoje wtryskiwacze masz gwarancję ich czystości i prawidłowej pracy!
Każdy z nich przechodzi kompleksowy proces naprawy w specjalistycznym laboratorium spełniającym wysokie normy czystości. Po naprawie otrzymujesz wydruk ze stołu probierczego Bosch, potwierdzający ich sprawność.



Copyright ©  by Paweł Janusz. All rights reserved.