roku.           
O Firmie Warsztat wtryski Sklep


Gwarancja

        Firma AP MOTOR udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie nabyte lub zregenerowane wtryskiwacze w Naszej firmie. Udzielona gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wtryskiwaczy uznanych za uszkodzone po ich zwrocie do siedziby gwaranta wraz z kartą gwarancyjną oraz instrukcją montażu, podpisaną czytelnie przez mechanika montującego wtryskiwacze. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że wtryskiwacze nie będą rozmontowane ani oczyszczone przez użytkownika.
        Gwarancją niezawodnej pracy wtryskiwaczy jest stosowanie olejów napędowych o wysokich właściwościach. Filtr paliwa należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Bezpośrednio przed montażem wtryskiwaczy należy upewnić, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń ani opiłków. Należy zmienić filtr paliwa.

Wymogi montażowe wtryskiwaczy w samochodzie. Instrukcja montażu.

1. Gniazda w głowicy silnika należy oczyścić z zabrudzeń, powierzchnie uszczelniające przy podkładkach termicznych muszą być w dobrym stanie.
2. Upewnić się czy stare podkładki termiczne zostały zdemontowane. Zamontować nowe podkładki (mogą być dostarczone wraz z nowym/naprawionym wtryskiwaczem). Nie dotyczy wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek.
3. Jarzma/śruby mocujące wtryskiwacze należy dokręcić odpowiednim momentem lub/i kątem zgodnie z technologią. Jeżeli technologia tego wymaga, należy wymienić śruby mocujące na nowe. Gwinty w głowicy nie mogą być naciągnięte.
4. Podłączyć wszystkie przyłącza hydrauliczne, sprawdzić ich szczelność. O-ringi na króćcach przelewowych wymienić w razie ich uszkodzenia, sprawdzić stan rurek wysokiego ciśnienia.
5. Podłączyć wszystkie przyłącza elektryczne, sprawdzić obecność i stan uszczelnień złącz elektrycznych.
6. Przed uruchomieniem silnika należy bezwzględnie zmienić filtr paliwa. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie markowych filtrów (np. Bosch, MANN, Knecht oraz oryginalnych producentów pojazdów).
7. Upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń lub opiłków.
8. Układ paliwowy powinien być napełniony olejem napędowym spełniającym obowiązujące normy. Nie zalecamy stosowania Bio-Diesla z uwagi na wytrącanie się wody z paliwa (korozja elementów układu wtryskowego) oraz z powodu powstawania zwiększonych nagarów w komorze spalania.
9. Usunąć ewentualne błędy z pamięci sterownika silnika, skasować adaptacje.
10. Przeprowadzić jazdę próbną min. 30 - 50 km.

 Nie zastosowanie się do powyższych uwag może spowodować utratę gwarancji na naprawione wtryskiwacze.Copyright ©  by Paweł Janusz. All rights reserved.