roku.           
O Firmie Warsztat wtryski Sklep
Weryfikacja i naprawa (regeneracja) wtryskiwacza Common Rail Siemens VDO
( Ford, Mazda, Citroen, Peugeot 1.4 HDI/TDCi, Ford, Citroen, Peugeot,
Volvo 2.0, VW, Audi, Skoda, Seat 1.6 TD)

Czyszczenie i testowanie wtryskiwacza Common Rail Siemens VDO
- czyszczenie zewnętrzne w myjce ultradźwiękowej z zabezpieczeniem przed kawitacją
- czyszczenie wewnętrzne wysokociśnieniowe z użyciem chemicznego detergentu z wysterowaniem wtryskiwacza usuwające ciężkie do usunięcia osady, które nadal rezydują wewnątrz wtryskiwacza
- pomiary parametrów elektrycznych wtryskiwacza
- test na urządzeniu Carbon Zapp CRU2i z elektronicznym pomiarem wagowym z wydrukiem wartości :
      - test rozpylania wtryskiwacza
      - test obwodu elektronicznego wtryskiwacza: rezystancja, indukcyjność
      - test szczelności końcówki wtryskiwacza, szczelność zewnętrzna
      - test ciśnienia otwarcia wtryskiwacza Common Rail przy podaniu sygnału wysterowującego
      - kilkupunktowy test dawek wtryskowych i przelewów w pełnym zakresie obciążeń
      - test czasu reakcji wtryskiwacza na jego wysterowanie oraz sprawdzenie zdolności wtryskiwacza do pracy z dużą częstotliwością.

Wtryskiwacz sprawny spełniający
wszystkie parametry
Wtryskiwacz niesprawny:
(konieczna weryfikacja i naprawa)

Weryfikacja i naprawa oraz regeneracja wtryskiwacza Common Rail Siemens VDO
- Weryfikacja podzespołów wtryskiwacza,
- Wymiana uszkodzonych części na nowe,
   W przypadku braku dostępności nowych części zamiennych do niektórych wtryskiwaczy Siemens naprawa nie jest możliwa.
- Ponowny test końcowy na urządzeniu Carbon CRU 2i.

Wtryskiwacz sprawny spełniający
wszystkie parametry
Wtryskiwacz niesprawny:
(brak możliwości naprawy)

     

Zdjęcia przedstawiające niektóre z operacji podczas naprawy i regeneracji takiego wtryskiwaczaCopyright ©  by Paweł Janusz. All rights reserved.