roku.           
O Firmie Warsztat wtryski Sklep
Czyszczenie i testowanie wtryskiwacza benzynowego lub CNG
- jednopunktowy,
- wielopunktowy,
- bezpośredni,
- wtrysk benzyny każdego producenta,
- wtryskiwacze zasilane gazem ziemnym (CNG)

- czyszczenie metodą ultradźwiękową z wysterowaniem wtryskiwacza (z zabezpieczeniem przed kawitacją)
- płukanie wsteczne z wysterowaniem wtryskiwacza usuwające pozostałe zabrudzenia
- test rezystancji cewki
- test rozpylania
- test porównania dawek przy różnych wysterowaniach
- test szczelności wtryskiwaczy

Wtryskiwacz wyczyszczony i przetestowany

Zdjęcia przedstawiające niektóre z operacji podczas czyszczenia i testowania wtryskiwaczaCopyright ©  by Paweł Janusz. All rights reserved.