roku.           
O Firmie Warsztat wtryski Sklep
Czyszczenie i testowanie wtryskiwacza Common Rail lub 1 -, 2 - sprężynowego
(wtryskiwacze Diesla każdego producenta - także piezoelektryczne)

- czyszczenie zewnętrzne metodą ultradŸwiękową (z zabezpieczeniem przed kawitacją)
- czyszczenie wewnętrzne wysokociœnieniowe z użyciem gorącego detergentu (80°C) z wysterowaniem wtryskiwacza, usuwające rozkruszone zabrudzenia pozostałe po czyszczeniu ultradŸwiękowym i ciężkie do usunięcia osady
- pomiary obwodu elektrycznego wtryskiwacza

- test menzurkowy na urządzeniu Diesel Tech ZAPP:
        - test rozpylania
        - porównawczy test dawek wtryskowych i przelewów (Common Rail)
        - test ciœnienia otwarcia (mechaniczne)

Usługa czyszczenia wraz z testowaniem jest dedykowana dla wtryskiwaczy, które są nienaprawialne z racji braku technologii i częœci zamiennych. Są to głównie wtryskiwacze Common Rail Denso, Common Rail Siemens oraz wtryskiwacze piezoelektryczne Common Rail Bosch (niektóre samochody po 2005 roku).
Wszystkie pozostałe wtryskiwacze znacznie korzystniej jest poddać kompleksowej weryfikacji i naprawie, która zawiera m.in. mycie, jak i testowanie.

Wtryskiwacz wyczyszczony i przetestowany

Zdjęcia przedstawiające niektóre z operacji podczas naprawy i regeneracji takiego wtryskiwaczaCopyright ©  by Paweł Janusz. All rights reserved.