roku.           
O Firmie Warsztat wtryski Sklep


Gwarancja

        Firma AP MOTOR udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie nabyte lub zregenerowane głowice w Naszej firmie. Każda głowica regenerowana w Naszym Zakładzie posiada naklejoną plombę termiczną, która czytelnie informuje o parametrach w jakich pracowała głowica. Udzielona gwarancja obejmuje naprawę i wymianę części uznanych za uszkodzone po ich zwrocie do siedziby gwaranta wraz z kartą gwarancyjną oraz instrukcją montażu, podpisaną czytelnie przez mechanika montującego głowicę. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że głowica nie będe pozbawiona plomby gwarancyjnej, rozmontowana ani oczyszczone przez użytkownika.

        Gwarancją niezawodnej pracy głowicy jest zapewnienie jej odpowiedniego chłodzenia, właściwe ustawienie rozrządu oraz stosowanie olejów silnikowych o wysokich właściwościach. Istotny wpływ na jakość pracy głowicay mają zamontowane do niej podzespoły takie jak: świece żarowe lub iskrowe oraz wtryski.

Wymogi montażowe głowicy w samochodzie. Instrukcja montażu.

1. Oczyścić dkoładnie powierzchnię kadłuba/bloku silnika przed montażem głowicy.
2. Zamontować kołki ustalające i prawidłowo umieścić uszczelkę oddzielającą głowicę i blok.
3. Umieścić prawidłowo głowicę na kołkach montażowych zwracając uwagę na odpowiednie ustawienie faz rozrządu (jeżeli wałek jest już dokręcony).
4. Umieścić w głowicy śruby zgodnie z ich rozmiarmi i dokręcić palcami do wyczuwalnego oporu.
5. Zapoznać się z technologią dokręcania głowicy.
6. Zgodnie z zaleceniami producenta dokręcać kolejne śruby z odpowiednim momentem i w odpowiedniej kolejności.
7. Prawidłowo ustawić rozrząd głowicy i zmontować go zgodnie z technologią, zwracająć uwagę na odpowiedni moment dokręcania śrub i naciąg napinaczy.
8. Zalać układ chłodzenia płynem chłodzącym, a nie wodą.
9. Zalać silnik właściwym olejem.
10. Zamontować cały dodatkowy osprzęt niezbędny do uruchomienia silnika
11. Przeprowazić próbne uruchomienie silnika zwracając uwagę na temperaturę czynnika chłodzącego i ciśnienie oleju.
12. Przeprowadzić jazdę próbną min. 30 - 100 km. Do pełnego nagrzania się silnika

 Nie zastosowanie się do powyższych uwag może spowodować utratę gwarancji na naprawioną głowicę.Copyright ©  by Paweł Janusz. All rights reserved.